Regulamin

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

  • zwracane towary są kompletne;
  • płyty CD, płyty DVD, materiały zapisane na nośnikach są zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

I. Warunki ogólne


1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.e-lite.com.pl  jest prowadzony przez spółkę E-lite Distribution Sp. z o. o. zarejestrowaną w Warszawie przy ul. Jelinka 12.

2. Wszelkie transakcje zawierane poprzez Sklep Internetowy są umową kupna-sprzedaży między Spółką i klientem Sklepu Internetowego, dalej zwanym „Klientem”.

3. Korzystanie ze sklepu www.e-lite.com.pl oraz rejestracja na stronie www.e-lite.com.pl jest równoznaczna z akceptacją zamieszczonego poniżej regulaminu i przestrzeganiem zawartych w nim zasad oraz zgodą Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożone zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane do7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep.

4. Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji. W przypadku zamówień wymagających potwierdzenia dostępności towaru, pracownik Spółki kontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma E-lite Distrubution zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane. Zamówienia nie zapłacone są anulowane w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

 Firma E-lite Distribution zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

 Sklep zastrzega sobie również prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, odwoływanie lub ograniczenie części oferty, zakresu, czasu trwania promocji i wyprzedaży lub wprowadzanie zmian bez podania przyczyny.

 Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.e-lite.com.pl  są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

Oferujemy następujące formy płatności:


  • Płatność przelewem elektronicznym na nr konta:  79 1240 6218 1111 0000 4614 6180

 

Firma prowadzi także sprzedaż bezpośrednią, istnieje więc możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru pod adresem:

E-lite Distribution Sp. z o.o.

ul. Jelinka 12

Warszawa

 

III. Dostawa

 

1. Wysyłka towaru na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem :

  • Poczty Polskiej
  • Kuriera UPS
  • Kuriera DPD

POCZTA                                                            
priorytet, przedpłata -przelew

10,00 zł powyżej 150 zł wysyłka GRATIS

POCZTA
priorytet za pobraniem

12,00 zł powyżej 150 zł wysyłka GRATIS

KURIER
paczki, przedpłata- przelew

1O,00 zł powyżej 100 zł wysyłka GRATIS

KURIER 

paczki, za pobraniem

 12,00 zł powyżej 100 zł wysyłka GRATIS 

 

2. Klient o tym, że przesyłka została wysłana otrzymuje powiadomienie na swój adres mailowy.

3. Koszt wysyłek zagranicznych  po uzgodnieniu mailem, lub telefonicznym.

 IV. Faktury Vat

 

1. Do każdego zakupionego w sklepie internetowym towaru standardowo dołączana jest faktura VAT.

 

V. Gwarancja, reklamacje, zwrot towaru 

 

  1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona ewidentnych uszkodzeń z dostępem do zawartości, należy w obecności pracownika poczty bądź kuriera sporządzić protokół, a następnie odesłać reklamowany towar na adres sklepu. Po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji sklep internetowy wyśle pełnowartościowy towar na swój koszt.

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (jasność, kontrast, rozdzielczość itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

3.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

  • zwracane towary są kompletne;
  • płyty CD, płyty DVD, materiały zapisane na nośnikach są zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. 

4. Sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszty dostawy i zwrotu towaru pokrywa Klient. Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu towaru na koszt sklepu internetowego. W przypadku uchybienia powyższemu postanowieniu regulaminu, kwota podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta zostanie pomniejszona o koszt dostarczenia zwrotu poniesiony przez sklep internetowy.

 

 

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data ……………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………..……………………………

Adres konsumenta:…………………….………………………………………………………………………………………

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………...

Numer telefonu:…………………………………………… ……………………………………………………………….…..

Numer zamówienia……………………………………………………………………………...……………………………..

Data odbioru zamówienia……………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja/My (*)…………………………………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o

moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

...................................................................................................................................................................

..................

...................................................................................................................................................................

..................

...................................................................................................................................................................

..................

*Niepotrzebne skreślić

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

………………………………………………………………………………………………

……………………………..

Podpis konsumenta(-ów)

Towary wraz z oświadczeniem prosimy odesłać na adres korespondencyjny:

E-lite Distribution SP. Z O.O.

Ul. Jelinka 12

01-646 Warszawa

Kontakt ze sklepem internetowym E-lite : 22 8694184 lub adres e-mail: biuro@e-lite.com.pl

 

 

§ 5. Dane osobowe

1.  Dane Użytkownika/Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu internetowego. Baza danych jest zarejestrowana w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych.

2.  Sklep internetowy zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

3.  Baza danych Sklepu internetowego została stworzona w celu:

a) nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku umownego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
i umowa sprzedaży),

 

b) dostarczania, za uprzednią zgodą Użytkownika, treści dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera.

4.  Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przewozu towaru do Klienta podmiotom wskazanym w § 4 ust. 1 tj. w zależności o wyboru Klienta:

a) Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000334972.

b) UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000036680.

c)DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Daniszewska 14; 03-230 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000028368.

5. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/Klienta o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu

zamowienia@e-lite.com.pl, lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 22 869 41 84.

6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie internetowym.

7.  Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika/Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:

a) nazwisko i imiona Użytkownika/Klienta lub nazwa firmy,

b) adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,

c) adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b,

d) adres elektroniczny (adres e-mail),

e) numer telefonu,

f) numer NIP (opcjonalnie dla firm).

8. Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie danych z pkt. 5 pkt. a, c, d i e jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną (z wyjątkiem usługi newslettera, dla której wystarczające jest podanie adresu elektronicznego - adresu email).

 

§ 6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. W przypadku, gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady, należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: E-LITE Distribution Sp. z o.o., ul. Jelinka 12, 01-643 Warszawa.

3.  Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres zamowienia@e-lite.com.pl W celu przyspieszenia
i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy zamowienia@e-lite.com.pl

2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to
i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

3. Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący jednocześnie konsumentem (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: E-LITE Distribution Sp. z o.o., ul. Jelinka 12, 01-643 Warszawa.

 

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny 

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

5. Informacja dot. zwrotu świadczeń:

a) sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ew. poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy),

b) konsument dokonuje zwrotu zakupionego towaru na adres: E-LITE Distribution Sp. z o.o., ul. Jelinka 06-646 Warszawa.

 6.  Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

7.  Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

h)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)    zawartej w drodze aukcji publicznej,

l)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

ł)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. Informacje dodatkowe

1.  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0, Chrome 15, Opera 10, Safari 5, Internet Explorer 8.0 lub wersje wyższe,

c) rozdzielczość monitora minimalnie 1024x768,

d) włączona obsługa JAVA,

e) dostęp do poczty elektronicznej.

3.  Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.  Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a) w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych (np. rodzaj lub ilość towarów). W przypadku, jeśli coś się nie zgadza, kierujemy się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i odpowiednich jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem "Uaktualnij koszyk". W przypadku problemów prosimy o kontakt – mailowy: zamowienia@e-lite.com.pl  lub telefoniczny pod numerem telefonu (+48)22 869 41 84.

5.  Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje na dwa sposoby:

a) przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. 1 (wiadomość email zatytułowana "Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie do realizacji") - dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu oraz w każdym przypadku

b) przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

6.  Informacja na temat wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

a) użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn,

b) wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy zamowienia@e-lite.com.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu),

c) umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia,

d) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

e) wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających z Sklepu internetowego.

7.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a) Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c) Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271),

d) Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),

e) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.  Zmiany w regulaminie:

a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie w wyraźny sposób zamieszczona na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu podczas składania Zamówienia,

b) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni,

c)  zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

9.  Rozstrzyganie sporów:

a) ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.),

b) ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.